Backlink là gì? Ví dụ về backlink

Nếu tìm hiểu về SEO thì chắc chắn bạn sẽ nghe tới và biết tới backlink. Mình cũng chả hiểu tại sao nhiều trung tâm đào tạo SEO sau khi dạy xong thì học viên cũng chẳng hiểu backlink là gì?, làm sao để tạo được 1 cái backlink.

Backlink là gì?

Backlink là link được nhận từ các website khác, các page (cùng website), các thư mục (directory) … Backlink còn được biết tới với nhiều cái tên khác nhau như incoming link, inbound link, inlink, và inward link

Nói chung là có link về trang của bạn thì đều được gọi là backlink. Với mình thì link nào cũng được gọi là backlink. Vậy nên mình sẽ chia ra các dạng sau

*Theo nơi đặt backlink

  • Đặt ở trang web khác với trang web nhận link: Đây là dạng link mà nhiều người nói tới, và nó là định nghĩa thông dụng nhất của backlink.
  • Đặt ở page khác page nhận được link (nhưng cùng tên miền): Để phân biệt thì người ta sẽ gọi là Internal Link – Tức link nội bộ của website.

*Theo mối quan hệ link: Tức là mối quan hệ giữa website đặt liên kết và website nhận được liên kết.

  • rel=”sponsored”: Đánh dấu các đường liên kết là quảng cáo hoặc vị trí có trả phí (thường gọi là liên kết có trả phí).
  • rel=”ugc”: UGC là user-generated content – Tức mối quan hệ là do người dùng tạo. Những bài đăng trên diễn dàn, comment là ugc.
  • rel=”nofollow”: Sử dụng giá trị nofollow (không truy cập) khi các giá trị khác không thích hợp và bạn không muốn Google liên kết trang web của bạn với trang được liên kết hoặc thu thập dữ liệu về trang đó từ trang web của bạn.
  • rel=”dofollow”: Cho phép google liên kết trang web của bạn với trang được liên kết hoặc thu thập dữ liệu về trang đó từ trang web của bạn.

Bạn có thể kết hợp 2 các thuộc tính lại với nhau như rel=”ugc nofollow” hay rel=”ugc,nofollow”

bạn có thể đọc thêm: https://moz.com/blog/nofollow-sponsored-ugc để biết thêm về giá trị của các loại rel

Ví dụ về backlink

Ví dụ 1: Link có Anchor text

vi du ve backlink
Link có anchor text

Ở hình ảnh trên là link có anchor text. Nơi đặt website: kynangmmo.com – Trang nhận được backlink https://wordpress.org. Và Anchor text: Proudly powered by WordPress.

Dạng HTML: <a href="https://wordpress.org/">Proudly powered by WordPress </a>

Ví dụ 2: Link không có anchor text (còn gọi là link trần), nofollow

vi du ve backlink 2
Link trần, link nude

Nơi đặt link https://kynangmmo.com/backlink-la-gi/ nơi nhận được link https://moz.com/blog/nofollow-sponsored-ugc. Anchor text: https://moz.com/blog/nofollow-sponsored-ugc. Vì anchor text trùng với nơi nhận được link nên ta gọi đây là link trần.

Dạng HTML:<a href="https://moz.com/blog/nofollow-sponsored-ugc" rel="nofollow">https://moz.com/blog/nofollow-sponsored-ugc</a>

Bạn thấy có nofollow nên link này gọi là link nofollow.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *